Výpočet hmotnosti papíru

Kalkulátor slouží pro orientační určení celkové hmotnosti papíru použitého pro tiskovinu. Pro určení rozměrů Vaší tiskoviny Vám mohou pomoci Normalizované formáty archů a obálek.

Kalkulátor hmotnosti papíru

Specifikace

mm
mm
ks
g/m2

Výsledek

0,000 g

Hmotnost součástí kalkulátoru ceny tiskoviny

U tiskovin, které lze kalkulovat online, můžete přesnější hodnotu hmotnosti (a také šířku hřbetu) zjistit přímo v kalkulátoru, a to v 2. kroku – Dodání, kdy je do výpočtu zahrnuta hmotnost případné povrchové úpravy a dalších součástí tiskoviny.