Garance kvality

Ručíme za profesionální kvalitu zpracování tiskovin podle platných technologických norem. Tomuto jsou podřízeny interní procesy, vzdělávání, výběr technologií, materiálů atd.

Normy a certifikace

 • Produkční barevné digitální tiskové stroje certifikovány na shodu s normou ISO 12647-7.
 • Naměřené odchylky od reference Fogra 51 - PSOcoated_v3.icc v toleranci 1,05-3,96 dE.
 • Operátoři digitálních zařízení jsou absolventy vzdělávacího programu Grafie Academy.
 • Moderní RIPy s technologií Adobe PDF Print Engine podporující standard PDF/X-4.
 • Barevná vizualizaci každé zakázky (Softproof) na kalibrovaném monitoru EIZO.
 • Pravidelná linearizace tiskových zařízení.
 • Díky systému Intelligent Quality Care (IQ501) automatizovaná poloha obrazu a soutisku.

Interní procesy

Denně odbavíme cca 50 objednávek = 50 individuálních zadání (formáty, papíry, gramáže, vazby, skládání, laminace, výseky, UV lak, kompletace, lepení, ...), způsobů dopravy, míst dodání, požadavků na balení, ... Většina objednávek je pro stálé klienty, kteří zůstávají stálými, když všechno funguje.

 • Každá objednávka s kompletní specifikací, individuálními požadavky a dalšími atributy, je zaznamenána v interním informačním systému.
 • V každém okamžiku vidíme, jaký výrobní proces právě probíhá.
 • Změny, které klient požaduje v průběhu výroby, nejsou problémem, pokud nezasáhnou do již provedených úkonů, o čemž klienta informujeme.
 • Před expedicí je každá objednávka podrobena výstupní kontrole.
 • Potvrzené termíny a způsoby dodání jsou naprosto přesné a závazné.
 • V klientské sekci je klient průběžně informován o stavu výroby a expedice.

Výroba vzorků a maket

Pokud jste nový klient a výše uvedenému nedůvěřujete nebo máte náročné zadání, problematická data atp., tak máme řešení - digitální tisková technologie a kompletní vybavení naší knihárny umožňuje výrobu plnohodnotných vzorků před finální výrobou celého nákladu. Lze zadat on-line jako tisk 1 ks nebo prostřednictvím našeho obchodního oddělení. U větších objednávek pak ceny vzorků odečteme z celkové ceny výroby.

Reklamace

Prioritou je odhalit, kde došlo k příčině problému a upravit proces (náš nebo na straně klienta) tak, aby se problém neopakoval.

 • Závady odstraníme obratem.
 • Pokud lze, tak opravy chyb způsobených klientem (špatná data, zadání, ...) finančně zvýhodníme.
 • Záruční podmínky a reklamační řád jsou specifikovány v čl. IX Obchodních podmínek, ale upřednostňujeme vzájemnou férovou dohodu.