Skládání, děrování, perforace

Tiskové pdf připravte následujícím způsobem:

Skládání

  • Značky na okraji dokumentu v místě skladu.
  • Pokud není jednoznačné, jak tiskovinu skládat, pak prosím upřesněte obrázkem nebo slovním popisem.
Naznačení místa ohybu
Naznačení místa ohybu

Děrování (vrtání)

  • Samostatná strana s naznačením středu díry křížkem včetně tisku (křížek vždy menší, než je výsledný průměr děrování).
  • Samostatná strana (strany) pouze s tiskem bez křížku.
  • Průměr vrtání zvolte v online kalkulátoru nebo napište do objednávky.
Data pro tisk s naznačením středu vrtání
Data pro tisk s naznačením středu vrtání
Data pro tisk
Data pro tisk
Výsledný produkt
Výsledný produkt

Perforace

  • Značky na okraji dokumentu v místě perforace.
  • Nebo samostatná strana s naznačením perforace včetně tisku a samostatná strana pouze s tiskem.