Problematické požadavky

Shodná barevnost při dotisku

Pokud se jedná materiál vyrobený u nás, tak lze garantovat shodu v rámci běžné technologické tolerance.

Problematické je přiblížit se k barevnosti vzorku, který byl vytištěn jiným polygrafickým provozem. Mj. mohly nastat následující skutečnosti:

  • Minulá a současná tisková data nemusí mít shodné složení barev, mohly mít odlišné profily při exportu atp.
  • Různá technologická zařízení mohou mít odlišnou interpretaci barevnosti.
  • Předchozí tisk mohl být vytištěn s barevným posunem, zapříčiněným mnoha důvody.

Barevnost podle dodaného vzorku

Barevnou shodu tisku s dodaným vzorkem barvy lze „zaručit“ pouze za předpokladu, že máme přístup k otevřeným datům, kde lze upravovat barevné složení. Tento proces může být časově náročný a finančně nákladný.

Barevnost podle monitoru

Na běžném monitoru nelze barevnost výsledného tisku v žádném případě posuzovat a požadovat. Každý monitor zobrazuje barvy zcela odlišně a žádný (s výjimkou níže) neodpovídá skutečné barevnosti tiskových dat a výslednému tisku.

Výjimkou je zobrazení na našem specializovaném monitoru EIZO, který věrně interpretuje CMYK a je kalibrován na naše tiskové technologie.

Tisk z amatérsky připravených dat

Přípravu tiskových dat vždy svěřte odborníkovi. Investice se Vám vrátí v podobě výsledku, který bude odpovídat Vaší představě.

Samolepky bez určení použití

Materiál a lepící vrstva různých druhů samolepek má definované optimální podmínky pro použití. Pokud si nejste jistí výběrem, tak kontaktujte naše obchodní oddělení.

Při výběru vhodné samolepky nebo přilnavé folie je třeba definovat požadavky, především:

  • Použití v interiéru nebo exteriéru.
  • Požadovaná trvanlivost a odolnost.
  • Povrch, na který se bude lepit.
  • Nároky na odstranění nebo přemístění.
  • U velkoformátových samolepek nutnost odborné instalace.