Normalizované formáty archů a obálek

Nejpoužívanější formáty archů v mm (výběr z ISO 216, DIN 476)

A B C
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114

Nejpoužívanější rozměry obálek v mm

Formát Velikost (š×v) Formát obsahu
C6 162 × 114 vejde se do ní A6 (dvakrát kolmo přehnutá A4, na čtvrtiny)
DL 220 × 110 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát souběžně přehnutá A4, na třetiny)
C6/C5 229 × 114 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát souběžně přehnutá A4, na třetiny)
C5 229 × 162 vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4, na poloviny)
C4 324 × 229 vejde se do ní A4
C3 458 × 324 vejde se do ní A3
B6 176 × 125 vejde se do ní obálka formátu C6
B5 250 × 176 vejde se do ní obálka formátu C5
B4 353 × 250 vejde se do ní obálka formátu C4
C4/4 220 × 220
C5/5 162 × 162
145 × 145