Brožury s vazbou V1 a V2

Pro přípravu tiskových dat brožur s vazbou V1 a V2 platí všechna obecná pravidla uvedená v Návody/Tiskové PDF a Návody/Rozlišení obrazových předloh

V případě potřeby kontaktujte naše DTP oddělení, poradíme Vám nebo tisková data připravíme. Příprava tiskových dat není součástí on-line ceny tisku.

Vazba V1

  • Celkový počet stran musí být dělitelný čtyřmi.
  • Data na obálku mohou být v jednom souboru společně s vnitřními stranami nebo mohou být samostatně.
  • Pokud jsou samostatně, akceptujeme obálku smontovanou (4. a 1. strana společně, 2. a 3. strana společně).
  • Data vnitřních stran musí být dodány stránku po stránce, dvoustrany nebo archovou montáž neakceptujeme.
  • Data musí mít spady ze tří stran, směrem do hřbetu spad být nemusí.

U vazby V1 dochází k nárůstu hřbetu, strany uvnitř vazby se vysouvají směrem ven o tloušťku papíru, viz obr. Tato vlastnost se obvykle kompenzuje posouváním tištěného motivu opačným směrem, tj. do hřbetu. V případě, že strany obsahují obrázky nebo objekty přecházející přes hřbet, nelze nárůst kompenzovat a je třeba s tím dopředu počítat. Hrozí např. oříznutí číslování stránek, pokud jsou čísla blízko u kraje.


Vazbu V1 vyrábíme ve dvou provedeních – s ostrým hřbetem nebo se zahraněným hřbetem (square fold). Pro objemnější brožury doporučujeme pravoúhlý hřbet, vazba se samovolně méně otvírá. Tisková data jsou stejná pro obě varianty.

Vazba V2

  • Celkový počet stran musí být dělitelný dvěma.
  • Data vnitřních stran (bloku) musí být dodána stránku po stránce, dvoustrany neakceptujeme.
  • Data na obálku je třeba dodat v samostatném souboru včetně správné tloušťky hřbetu (uvedeno v kalkulátoru podle počtu stran a zvoleného materiálu). V případě, že jsou data na obálku v jednom souboru s vnitřními stranami, pak je nutné dodat data na potisk hřbetu, má-li být potištěn.
  • Nutno počítat s odsazením textu od hřbetu (min. 10 mm).
  • Pokud publikace obsahuje obrázky nebo objekty přecházející přes hřbet, nelze zajistit přesnou návaznost na protějších stranách.