Změny v obchodním rejstříku

Miroslav Pilát společníkem a jednatelem, změna sídla a úprava jména společnosti.
To jsou změny, ze kterých máme radost.

Miroslav Pilát je absolutní profesionál v DTP a polygrafii, ale především maximálně čestný, spolehlivý a pracovitý člověk. Poznáte sami.
Název společnosti jsme v souladu s novým CI upravili na ON tisk, s.r.o. a změna sídla logicky navazuje na naše přestěhování do nových prostor.

Zveřejněno: 13.03.2015