Personalizovaný tisk

Jednotlivé tiskoviny mohou obsahovat libovolné informace ušité přímo na míru konkrétního příjemce. Variabilita tisku spočívá nejen ve změně textu, ale také obrazu, barevnosti či rozsahu celé tiskoviny. Typickým příkladem mohou být direct maily, cenovky, vstupenky s číselnou řadou, tisky jazykových mutací, nabídkových listů, rozvrhů hodin, identifikačních karet, vizitek, pohlednic apod. Hromadně lze zpracovávat také EAN kódy, tabulky či grafy. Obsah tiskoviny může být ovlivněn charakterem oslovovaného, a může tak pomoci výrazně zvýšit efektivitu kampaně.
Základní typy:

 • personalizace - mění se texty
 • customizace - mění se i obrázky

Ke správně zhotovené personalizaci je zapotřebí dodat data podle VŠECH následujících bodů.

 • Master dokument
  • Dokument, který obsahuje pouze statické objekty, tedy ty, které se ve výsledném personalizovaném dokumentu nemění - opakují se stejně na každé straně
 • Vzorový dokument
  • Dokument, který obsahuje statické objekty i vzorově vyplněné objekty variabilními daty
 • Variabilní data
  • Databázová struktura; v principu to mohou být texty, obrázky i další speciální objekty; jednotlivé řádky pak odpovídají jednotlivým stránkám personalizovaného dokumentu