Formáty papírů

Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky.

Řada A je definována plochou papíru 1 m² a poměrem velikostí stran 1:√2. Délky stran jsou zaokrouhleny na celé milimetry. Základním formátem je formát A0, s plochou 1 m² dle definice. Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm. 

Přehled formátů A a B:

  A B
0 841 x 1189 1000 x 1414
1 594 x 841 707 x 1000
2 420 x 594 500 x 707
3 297 x 420 353 x 500
4 210 x 297 250 x 353
5 148 x 210 176 x 250
6 105 x 148 125 x 176
7 74 x 105 88 x 125

Rozměry obálek dle ISO/DIN (v mm)

Formát Velikost Formát obsahu
DL 110 x 220 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)
C7/C6 81 x 162 1/3 A5 (dvakrát přehnutá A5)
C6 114 x 162 A6 (dvakrát přehnutá A6)
C6/C5 114 x 229 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)
C5 162 x 229 A5 (jedenkrát přehnutá A4)
C4 229 x 324 A4
C3 324 x 458 A3
B6 125 x 176 obálka formátu C6
B5 176 x 250 obálka formátu C5
B4 250 x 353 obálka formátu C4