Ochrana informací a GDPR

Společnost ON tisk, s.r.o. (dále jen společnost) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Společnost zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje společnost  pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na společnost  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na společnost obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Data nezbytná pro výrobu a doručení Vaší zakázky

 • osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon
 • fakturační údaje: adresa, IČ, DIČ
 • údaje o zakázkách
 • dodací údaje, způsob platby zakázky, způsob dopravy, ceny zakázky

Data pro naši obchodní statistiku

 • údaje o chování na webu: IP adresa, datum přihlášení, datum registrace
 • standardní údaje google analytics

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Identifikační údaje správce

Název: ON tisk, s.r.o.
Sídlo: Křesomyslova 384/17, 140 00 Praha 4
Zastoupena: Romanem Skopalem
IČO: 24131806
DIČ CZ24131806
Tel: +420 245 006 228
ID datové schránky: 9jk4fug
Webové stránky: www.on-tisk.cz

V roli zpracovatele můžeme předávat Vaše osobní údaje také těmto dalším subjektům:

Přepravní společnosti:

 • Eurokurier CZ, s.r.o., Hraniční 131, 250 65 Bořanovice, IČO: 050 84 733
 • PPL s.r.o., IČO: 25194798
 • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983
 • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266
 • TOPTRANS EU, a.s., IČO: 2202376

Společnosti poskytující datové služby:

 • ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 25115804, DIČ: CZ25115804
 • INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2, 384 03, KTIŠ, IČO: 26043319, DIČ: CZ26043319

 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

 • online registrace klienta při objednávce zakázky
 • mailová nebo telefonická informace od klienta při offline objednávce zakázky
 • údaje související s objednávkou a doručením

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Máte veškerá zákonná a jakákoli smysluplná práva - právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování (pokud neovlivňuje plnění objednávky), přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce po obdržení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Filip Veselý.

Pověřence lze kontaktovat emailem na adrese obchod@on-tisk.cz.