Ochrana informací

Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje získané od návštěvníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Shromažďujeme informace o Vašich návštěvách, jako je poskytovatel služby, typ prohlížeče, operační systém, naše navštívené stránky a datum a čas přístupu, abychom optimalizovali Váš čas strávený se našem webovém serveru. Také dostáváme informace, z jakého místa na webu jste přišli.

V případě, že dojde k uzavření objednávky, ukládáme Vaše fakturační údaje a informace o obchodní transakci. Uložená data jsou zabezpečena proti zcizení a neoprávněné manipulaci.