Vnitřek

Vnitřkem jsou míněny:

- všechny listy mimo první a poslední, pokud má obálka jiné provedení (typ papíru, barevnost, laminace)
- celá tiskovina, pokud je obálka na stejném papíře a má stejnou barevnost, jako ostatní listy tiskoviny.