Tisková data

Formát dat

  • podklady akceptujeme ve formátu PDF, barevné prostory CMYK , RGB nebo Grayscale poklady v Pantone a jiných barevných prostorech vytiskneme, ale doporučujeme náhled ke schválení
  • ICC profily ignorujeme
  • písma v dokumentu musí být vložená
  • nezapomeňte na spadávku a ořezové značky
  • pozor na vlasové linky, vrstvy a průhlednosti

Archování

  • podklady prosíme nearchovat a dodat ve skutečné velikosti a v jednoprodukci

Podrobné informace Vám na vyžádání rádi poskytneme, kontaktujte nás!