Standardní dodací list

Standarně dodáme zakázku s dodacím listem ON tisk.