Počet listů

Kroužková vazba
Zadejte celkový počet listů v kroužkové vazbě, případně počet listů mimo přední a zadní obálky, pokud u nich zaškrtnete ANO. 1 list = 2 strany.

Nástěnný kalendář, stolní kalendář
Zadejte celkový počet listů (nikoliv stran!), případně počet listů mimo titulního (pokud titulní list = ANO)