Počet kusů

Zadejte celkový počet kusů.

Tisk více mutací stejného formátu, barevnosti a papíru zadejte následovně:
- počet kusů = celkový součet ks všech mutací
- počet mutací = uveďte počet mutací
- poznámka = upřesněte počty kusů pro jednotlivé mutace

Příklad - tisk vizitek - Jarda-50 ks, Franta-100 ks:
Počet kusů = 150
Mutací v celkovém počtu ks = 2
Poznámka k počtu mutací = Jarda - 50 ks, Franta - 100 ks