Formát

Vyberte z předvolby nebo číselně vložte vlastní formát.

Maximální potisknutelný formát papíru (pro tento kalkulační formulář) je dle typu papíru 310 x 468 mm respektive 305 x 432 mm. Nestandardní formát potiskneme jinou technologií, kontaktujte nás prosím.

Tiskovina s vazbou – zadejte výsledný formát po svázání.

Tiskovina se skladem – zadejte formát v rozloženém stavu.