Anonymní dodací list

Zakázka bude expedována s anonymním dodacím listem - ON tisk a cena zakázky nejsou uvedeny.